Астрономија

AKTИВНОСТИ  СЕКЦИЈЕ ЗА АСТРОНОМИЈУ ШКОЛСКЕ 2014/2015 год.

 

Кроз активности секциjе ученици проширују своја знања о свемиру и небеским телима. Програм астрономије обухвата упознавање ученика са теоријским знањима  која ће се обогатити  практичним активностима у оквиру  секције за астрономију која обухвата следеће области:

(1) АСТРОГНОЗИЈА,

Упознавање са сазвежђима, изгледом неба, дневним и годишњим променама изгледа неба, оријентацијом на небу, употребом астрономске карте и ефемерида,

(2) СУНЧЕВ СИСТЕМ,

Најсјајнији објекти на небу, састав и структура Сунчевог система, кретања планета и

сателита, мерење времена, комете, метеори и метеорити, зодијачна светлост, поларна

светлост,

(3) АСТРОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ,

Телескопи, двогледи, фотоапарати, гномон, часовници, сунчани часовници,

спектроскоп спектрометар и др.

(4) ПОМРАЧЕЊА и сродне појаве- помрачења Сунца и транзити (пролази) планета као прва целина, помрачења Месеца и окултације, као друга целина. Ови феномени се могу посматрати сваке године (бар један), они су веома атрактивни и видљиви голим оком или са најмањим инструментима.

(5) ЗВЕЗДЕ – ЗВЕЗДАНИ СИСТЕМИ,

Овде је потребно добро разумети систем звезданих величина као и мерне јединице и механизам зрачења звезда  јер он даје на први поглед низ информација о звездама.

(6)АСТРОФОТОГРАФИЈА,

Је најстарији објективни метод посматрања у астрономији,

уз то веома једноставан за примену, поуздан, јефтин, високих могућности, а наслања се на знања о обичној фотографији која већина ученика  већ поседује.

У ширем смислу, ово је теоријска основа за разумевање рада  компјутерским програмима обраде фотографија.

(7) АСТРОНОМИЈА НА ИНТЕРНЕТУ,

То је потреба сваког ко се  бави астрономијом. Потребно је упознати се са могућностима интернета, адресама где се и шта се нуди. Нарочито корисни су едукативни сајтови (НАСА нпр. има своје специјализоване сајтове, међународне астрономске уније имају сајтове за аматере, многа астрономска друштва и успешни појединци).  Путем интернета се могу бесплатно и брзо добити добри програми, тачни подаци о појавама, снимци појава и тд.

 

  БРОЈ ЧАСОВА
АСТРОНОМСКА ОПСЕРВАТОРИЈА– посматрање месеца– посматрање сунца

– посматрање марса и јупитера

– посматрање сатурна

– посматрање сазвежђа

– астрономски инструменти

 

248

8

6

6

2

УКУПНО 36

У току септембра: прво упознавање са небеским телима. Циркумполарна сазвежђа (Полара, Мала и Велика кола, Касиопеја). Посматрања видљивих планета.

Средина октобра: оријентисање помоћу небеских тела. Посматрање Месеца и Андромедине маглине. Праћење метеора .

Почетак новембра: оријентисање помоћу Сунца. Демонстрација разлике између правог и средњег поднева.

Половином новембра: праћење метеорског роја Леонида (14. XI – 19. XI).

Септембар-децембар: мерење подневне висине Сунца и праћење мена Месеца.

Јануар-фебруар: Упознавање са зимским сазвежђима. Посматрање Орионове маглине.

Март-посматрање помрачења сунца

Април-Мај посматрање активности сунца,Јупитера,Сатурна и Марса.

Сем тога, уколико се на небу јави нека важнија појава потребно је укључити се у њено посматрање .

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.