Матура

Носиоци специјалних диплома и добитници књига за изузетан успех

из појединих предмета на свечаној додели диплома матурантима

  

Добитници књига на свечаној додели диплома: 

 1. Матић Александар  4/1, руски језик  – учешће на Нис-овој олимпијади ;
 2. Пајкић Марија 4/4, физика-републичко такмичење;
 3. Мајсторовић Тодор 4/4, математика-репубичко такмичење;
 4. Тењовић Павле 4/4, биологија-републичко такмичење;
 5. Вуксановић Дина 4/4, биологија- републичко такмичење;
 6. Марјановић Алекса 4/4, биологија-републичко такмичење;
 7. Јорданов Јована 4/2, најбољи матурски рад из српског језика;
 8. Јорданов Јована 4/2, енглески језик-републичко такмичење;
 9. Стевановић Дарко, енглески језик-републичко такмичење;
 10. Матић Александар 4/1, руски језик- републичко такмичење;
 11. Бранчић Анђела 4/4, биологија-републичко такмичење Регионални центар;
 12. Дамјанић Милица 4/1,српски ј.-републичко такмичење, Регионални центар;

 

Добитници похвала на свечаној додели диплома: 

 1. Мајсторовић Тодор 4/4, математика;
 2. Божиловић Александра 4/1, историја;
 3. Миловановић Милица 4/2, културна и јавна делатност;
 4. Јорданов Јована 4/2, културна и јавна делатност;
 5. Поповић Миша 4/2, културна и јавна делатност;
 6. Стевановић Дарко 4/4, културна и јавна делатност;
 7. Дамјанић Милица 4/1, област друштвених наука;
 8. Стевановић Дарко 4/4, област друштвених наука;
 9. Пајкић Марија 4/4, област природних наука-физика;
 10. Бранчић Анђела 4/4, област природних наука-биологија;
 11. Богдановић Миљана 4/4, област природних наука- хемија;
 12. Ђорђевић Јован 4/3, музичка култура;
 13. Марјановић Алекса 4/4, музичка култура;
 14. Рашић Стефан 4/3, физичко васпитање;
 15. Османовић Соња 4/1, ликовна култура;
 16. Ђорђевић Ненад 4/4, информатика;
 17. Мајсторовић Тодор 4/4, информатика;
 18. Марјановић Алекса 4/4, информатика;
 19. Дамјанић Милица 4/1, без изостанака.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.