Наставничко веће

Наставничко веће “Алексиначке гимназије”

 Директор

Danijela Veljkvic Biologija

Martina Colovic pedagog

Marija Andjelkovic bibliotekar skole

 

 

 

 

Radmila Milosavljevic, srpski jezik Marina Dasic srpski jezik Milena Nikolic, srpski jezik Maja Petrovic srpski

Irena Matic Todorovic Engleski

 

Svetlana Stojanovic engleski jezik

Bata Milosevic engleski

Ivan Milosavljevic engleski

Dusica Vasov, francuski jezik Tatjana Matic francuski Olivera Vojinovic Ruski Jezik Radmila Petrovic latinski jezik Natasa Lepopojic latinski jezik

Svetlana Djurdjevic istorija Sasa Jovanovic istorija Ana Nikezic Istorija

Vukosava Cvetkovic geografija Ljiljana Savic, geografija

 

Verica Krstic filozofija Vesna Pesic psihologija Milena Bozic ustav i prava gradjana i sociologija

Danijela Veljkvic Biologija Marija Mladenovic biologija

Zivica Zekovic matematika Vukoman Mladenovic matematika Milena Krstic matematika Tamara Franeta matematika

Slavoljub Radulovic Fizika Bratislav Simic fizika Vladan Mladenovic Fizika

Jelena Franeta hemija Valentina Dimitrijevic hemija

Dobrila Tarlac informatika Natasa Stojkovic informatika Nebojsa Lazarevic Informatika

Ivana Lukic muzicka kultura Goran Jordanov likovna kultura Jovana Savic likovna kultura

 

Kosta Crncevic fizicko dir

 

 

 

 

 

Marko Habe fizicko vaspitanje

Dusan Tenjovic fizicko vaspitanje

 

Структура наставничког већа

 

Р. бр.      Презиме и име стручна спрема године радног стажа  радно    место Обимрад.Врем.  радни статус  
 1. Црнчевић Коста 7. степен 35 директор 100 неодређено  
 2. Милосављевић Радмила 7. степен 35 проф. српског јез. 100 неодређено  
 3. Николић Милена 7. степен 14 проф. српског јез. 100 неодређено  
 4. Дашић Марина 7. степен 14 проф. српског јез. 100 неодређено  
 5. Петровић Маја 7. степен 13 проф. српског јез. 100 неодређено  
 6. Стојановић  Светлана 7. степен 29 проф. енглеског ј. 100 неодређено  
 7. Тодоровић Матић  Ирена 7/2. мр. 25 проф. енглеског ј. 100 неодређено  
 8. Милошевић Братислав 7. степен 13 проф. енглеског ј.  50,00 неодређено  
 9. Васов Душица 7. степен 27 проф. франц. и лат. ј. 100 неодређено  
10. Петровић Радмила 7. степен  27. проф. лат. ј.  88,89 недређенено  
11. Лепопојић Наташа 7. степен 13 проф. лат. ј. 11,11 недређенено  
12. Матић Татјана 7. степен 17 проф. француског ј. 33,33 неодређено  
13. Војиновић Оливера 7. степен 18 проф. руског језика 100 неодређено  
14. Крстић Милена 7. степен 7 проф. математике 61,11 неодређено  
15. Младеновић Вукоман 7. степен 36 проф. математике 100 неодређено  
16. Зековић Живица 7. степен 29 проф. математике 100 неодређено  
17. Франета Тамара 7. степен 27 проф. математике 33,33 неодређено  
18. Младеновић Владан 7. степен 11 проф. физике 30,00 неодређено  
19. Радуловић Славољуб 7. степен 33 проф. физике 100 неодређено  
20. Симић Братислав 7. степен 28 проф. физике  80,00 неодређено  
21. Франета Јелена 7/2 мр 15 проф. хемије 100 неодређено  
22. Димитријевић Валетина 7. степен 16 проф. хемије  30  неодређено  
23. Младеновић Марија 7. степен   проф. биологије 40,00 одређено  
24. Вељковић Данијела 7/2 17 проф. биологије  100 не одређено  
25. Лазаревић Небојша 7. степен 17 проф. рач. и информ. 100 неодређено  
26. Тарлаћ Добрила 7. степен 37 проф. рач. и информ. 100 неодређено  
27. Стојковић Наташа 7. степен 20 проф. рач. и информ.  50 неодређено  
28. Цветковић Вукосава 7. степен 35 проф. географије 100 неодређено  
29. Савић Љиљана 7. степен 26 проф. географије  20,00 неодређено  
30. Јовановић Саша 7. степен   проф. историје 65,00 неодређено  
31. Ђурђевић Светлана 7. степен 17 проф. историје  100 неодређено
32. Пешић Весна 7. степен 18 проф. психологије  40 неодређено  
33. Божић Милена 7. степен 3 проф. социологије  65   Одређено  
34. Крстић Верица 7. степен 29 проф. соц. и филозо 100 неодређено  
35. Јорданов Горан 7/2. мр. 18 проф. ликовне култ.  60 неодређено  
36. Лукић Ивана 7. степен 15 проф. музичке култ.  100 неодређено  
37. Хабе Марко 7. степен 2 проф. физичког васп 100 Одређено  
38. Тењовић Душан 7. степен 20 проф. физичког васп 100 неодређено  
39. Чоловић Мартина 7. степен 12 педагог школе 100 неодређено  
40. Анђелковић Марија 7. степен 9 библиотекар школе  5,55 неодређено  
41. Стојановић Петар 7. степен 11 секретар школе 100 неодређено  
42. Петровић Александра 4. степен   шеф књиговодства 100 неодређено  
43. Милошевић Бора 5. степен 33 домар 100 неодређено  
44. Стојковић Радомир 3. степен 40 ложач 100 неодређено  
45. Ранђеловић Љиљана   19 пом. радник 100 неодређено  
46. Стојановић Слађана   21 пом. радник 100 неодређено  
47. Живковић Славица   24 пом. радник 100 неодређено  
48. Нејић Наташа   15 пом. радник 100 неодређено  
49. Брзаковић Немања   15 пом. радник 100 неодређено  
50. Маринковић Младен 7. степен   вероучитељ 60 Одређено  
51. Милосављевић Иван 7. степен   проф. енглеског језика 22,22 неодређено  
 52. Савић Јована 7. степен   проф. ликовне културе 10,00 одређено  
53.              
54. Никезић Ана 7. степен   Проф.историје 15 Одређено

 

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

Српски језик и књижевност: Николић Милена;

Страни језици: Петровић Радмила;

Математика и информатика:Милена Крстић;

Природне науке: Вељковић Данијела;

Друштвене науке: Божић Милена;

Уметност и физичко васпитање: Хабе Марко

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

1/1  Војиновић Оливера                                   3/1 Зековић Живица

1/2   Крстић Милена                                         3/2 Лукић Ивана

1/3   М. Тодоровић Ирена                                3/3 Цветковић Вукосава

1/4    Дашић Марина                                         3/4 Франета Јелена

 

2/1  Радуловић Славољуб                                4/1 Ђурђевић Светлана

2/2  Младеновић Вукоман                               4/2 Тарлаћ Добрила

2/3  Петровић Маја                                           4/3 Николић Милена

2/4  Вељковић Данијела                                   4/4 Симић Братислав

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.