Распоред звона

У току школске године радиће се само у преподневној смени. Слободне дане и друге обавезне и факултативне ваннаставне активности могу се остваривати и у поподневној смени.

1.час             8:00   до   8:45

2.час             8:50   до   9:35

3.час             9:50   до  10:35

4.час           10:40   до  11:25

5.час           11:35   до  12:20

6.час           12:25   до  13:10

7.час           13:15   до  14:00

Редовна настава почиње од 8 сати. Први, трећи и пети одмор трају по 5 минута, други одмор 15 минута (због доручка ученика), а одмор између 4. и 5. часа траје 10 минута, тако да се редовна настава завршава у   13,10 сати. Нулти час од 7:10 и седми час од 13:15 користе се за обавезне и слободне активности.

Редовна настава и остале активности изводе се по унапред утврђеном распореду:

Распоред часова редовне наставе и осталих облика образовно-васпитних активности налази се на огласној табли у непосредној близини наставничке зборнице и саставни део овог програма рада школе.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.