Савет родитеља

Рад Савета родитеља

У току 2014/15.  школске године одржано је 5 седница Савета родитеља. На овим седницама је разматран Годишњи план рада за шк. 2014/15. годину. Донета је одлука о избору осигуравајућег друштва за осигурање ученика. Разматрани су извештаји о изведеним екскурзијама, предложени су родитељи у стручни актив за развојно планирање, за самовредновање школе и стручни актив за превенцију насиља у школи.Дата је информација о успеху и дисциплини ученика након завршетка првог периода опомена, првог полугодишта, другог полугодишта и краја редовне наставе у шк. 2014/2015. години. Донета је одлука о уплати средстава за школску библиотеку на име Ђачког динара, разматран је Развојни план за наступајући период итд.

 

Чланови савета родитеља

Бранчић Драган I-1
Миленковић Александра I-2
Стојановић Светлана I-3
Стојановић Виолета I-4
Јовановић Слободанка II-1
Ђорђевић Јасмина II-2
Милошевић Радослав II-3
Михајловић Драган II-4
Милојковић Ана III-1
Декић Горан III-2
Савић Марина III-3
Брзаковић Драган III-4
Бошковић Бранислава IV-1
Стојановић Радомир IV-2
Михајловић Зорица IV-3
Милетић Синиша IV-4

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.