Социологија

Секција из социологије

Ученици четвртог разреда,  оба смера,  учествовали су у раду секције из социологије. Током године обрађивани су садржаји који су у функцији разумевања заната социологије. Ученици су показали интересовање за одабране теме и ушли у суштину методологије друштвеног истраживања.  Ученицима је дата могућност да се креативно изразе кроз припрему презентација на тему разних појава и проблема савременог друштва и израду паноа за обележавање међународних дана.

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.