Тимови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Овај актив чине: – представници наставника и стручних сарадника;

– представници локалне самоуправе и представници Савета родитеља

Ове представнике именује Школски одбор.

Чланови стручног актива за развојно планирање:

 1. Тодоровић-Матић Ирена, проф
 2. Симић Братислав, проф.- координатор
 3. Милосављевић Иван, проф.
 4. Лепопојић Наташа, проф.
 5. Стојковић Наташа, проф.
 6. Чоловић Мартина, стручни сарадник, педагог.
 7. Представник Савета родитеља, Јовановић Слободанка 2/1
 8. Представник Ученичког парламента, Давид Петровић 2/4
 9. Представник локалне самоуправе, Драган Јовановић

 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Овај актив чине представници наставника и стручних сарадника. Именује их Наставничко веће. Чланови стручног актива за развој школског програма

 1. Младеновић Владан, проф.
 2. Франета Јелена, проф.- координатор
 3. Милошевић Братислав, проф.
 4. Милосављевић Радмила, проф.
 5. Ђурђевић Светлана, проф.
 6. Тарлаћ Добрила, проф.
 7. Чоловић Мартина, проф. стручни сарадник – педагог

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Овај тим  чине представници наставника и стручних сарадника. Именује их директор школе. Чланови стручног актива за самовредновање рада школе

 1. Пешић Весна, проф.
 2. Васов Душица, проф. координатор
 3. Лепопојић Наташа, проф.
 4. Чоловић Мартина, педагог

5.   Представник Савета родитеља, Михајловић Драган 2/4

 1.    Представник Учен. парламента, Стојановић Сандра 2/2
 2.    Представник Школског одбора, Маја Цветићанин Радоман

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА , ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА 

Овај тим  чине представници наставника и стручних сарадника. Именује их директор школе. Чланови стручног актива за превенцију насиља над ученицима

 1. Чоловић Мартина, проф. – стручни сарадник, педагог,
 2. Цветковић Вукосава, проф. координатор
 3. Крстић Милена, проф.
 4. Пешић Весна, проф.
 5. Војиновић Оливера, проф.
 6. Представник Савета родитеља, Милошевић Радослав 2/3
 7. Представник Ученичког парламента, Савић Иван 3/3

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Овај тим чине представници наставника и стручних сарадника. Именује их директор школе.Чланови стручног тима за инклузивно образовање:

 1. Чоловић Мартина, стручни сарадник, педагог
 2. Пешић Весна, проф.
 3. Петровић Маја, проф. координатор
 4. Разредна старешина првог разреда: Дашић Марина

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

Овај тим чине представници наставника и стручних сарадника. Именује их директор школе.

 Чланови стручног тима за каријерно вођење:

 1. Чоловић Мартина, стручни сарадник, педагог
 2. Пешић Весна, проф. координатор
 3. Божић Милена, проф.
 4. Јовановић Саша, проф.

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

Педагошки колегијум чине представници стручних већа и стручних актива, као и директор и педагог школе.

Чланови Педагошког колегијума:

 1. Црнчевић Коста, директор
 2. Чоловић Мартина, педагог
 3. Симић Братислав, председник стручног актива за развојно планирање
 4. Франета Јелена, председник стручног актива за развој школског програма
 5. Петровић Маја, руководилац стручног већа српског језика
 6. Војиновић Оливера, руководилац стручног већа страних језика
 7. Крстић Милена, руководилацстр.већа математичара и информатичара
 8. Вељковић Данијела, руководилац стр.већа природних наука
 9. Ђурђевић Светлана, руоводилац стр.већа друштвених наука
 10. Јорданов Горан, руководилац стр.већа уметости и физичког васпитања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.