УПИС У 1.РАЗРЕД АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

UncategorizedComments Off on УПИС У 1.РАЗРЕД АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

УПИС У 1.РАЗРЕД АЛЕКСИНАЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ,

9. И 10.07.2020. 0Д 8 ДО 15 САТИ

Од ове године родитељима/другим законским заступницима ће бити на располагању могућност да путем еУправе електронски поднесу пријаву/захтев за упис ученика у први разред средње школе. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења.

Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница у складу са законом овлашћено лице ће спровести приступом постојећим евиденцијама по службеној дужности, на исти начин као и за ученика који ради уписа дође у школу. Уколико је упис успешан, родитељ ће бити обавештен о томе. Уколико упис није успешан родитељ се обавештава да је неопходно да се ради уписа обрати школи, када је потребно проверити све унете податке, као и податке који су дохваћени из службених евиденција, те отклонити недостатке и ученика уписати у школу. Напомињемо да су сви потребни документи за упис ученика у први разред средње школе дефинисани Конкурсом.

 

ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС:

Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин: 1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или 2) непосредно у школи, када подносе следећа документа: 1. пријаву за упис, 2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи. За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим Конкурсом није потребно подносити уверење о испуњавању здравствених услова.

Приликом уписа ученици се иницијално изјашњавају о једном од 2 изборна предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ВЕРСКА  НАСТАВА.

Такође, ученици бирају 2 од следећих изборних програма:

  1. ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА,
  2. ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1,
  3. ПОЈЕДИНАЦ, ГРУПА И ДРУШТВО и
  4. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ.
 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.