Услови рада

Школска зграда има површину од 3678 квм. А фискултурна сала са пратећим проторијама има површину од 598 квм.

Школско двориште износи 5.971 квм. и опремљено је тереном. На основу добијеног пројекта школско игралиште  за кошарку, одбојку и рукомет  је током летњег распуста асвалтирано и постављене трибине.  Испред школе је врт , засађен украсним шибљем,засејан травом,ограђен бетонским гредицама,а стаза асвалтирана.Школа има довољно поростора за извођење наставе и слободних ученичких активности,тако да ради само у једној (преподневној) смени.Школа има соптвено централно грејање на лож уље: 3678.

Ред.бр.        П    Р    О    С    Т    О    Р Број  Површина
1.  Учионице  15 825
2. Библиотека са читаоницом  2 118
3. Радионица 1  24
4. Фискултурна сала, 1  
5. три свлачионице, сала за фитнес, сала корективну гимнастику и канцеларија 6 598
6. Кабинети 6 265
7. Остале просторије које школа кристи(Портирница , зборница, канцеларије, архива, оставе) 21 494
 8. Остале просторије које школа не користи (Предшколска установа –Лане) 2 100

Школа има модерно опремљене кабинете и нову мултимедијалну учионицу.

     
Редни број        Н  а  с  т  а  в  н  о      с  р  е  д  с  т  в  о     К о м а д а
1.        Кинопројектор касетни 8 мм.          4
2.        Кинопројектор звучни 16 мм.          5
3.        Епископ          2
4.        Поларизатор за графоскоп          4
5.        Грамофон          4
6.        Радиокасетофон          7
7.        Магнетофон          3
8.        ТВ пријемник у боји          8
9.        Графоскоп          6
10.        Дијапројектор          9
11.        Видеорикордер          2
12.        Плејер          1
13.        Гештетнер          1
14.        Фотоапарат          1
15.        Клима уређаји          5
16.        Р а ч у н а р и:  
17.        PC 386          1
18.         FАX/модем INТ 33,6 INТ          1
19.         PC 300 GL          1
20.         PC 300 GL          8
21.         PC  486 DX  4/100  МHz          2
22.         PC  486  DX  4/133  МHz          5
23.         PC  “PENTIUM”  166+  14”          4
24.         PC  “PENTIUM” 166 МHz          2
25.         Ласерски штампач          3
26.         Телефакс          1
27.         Телефонска централа са 5 телефона          1
28.         Штампач          2
29.         Копир-апарат          2
30.           Колор монитор 14”-G-42          9
31.            Hub 16 port          1
32.            Мишеви          9
33.           Тастатуре          9
34.            FAX modem int 33,6 int          1
35.           CD Windos 95          6
36.           Ме-560 м са софтвером (екстерни модем)          1
37.           IG-100 са софтвером (Интернет)          1
38.           CD-unit LD-52x          1
39.           FDD unit com 3,5          1
40.           CD (физика)   1 и 2          2
41.           PS SKLOP IBM PENTIUM  CD ром звучници, монитор          1
42.           3 cом  u.s. robotic s 56 К Fаx Моdем          1
43.           IBM  Net  vista  А  22  P          1
44.           Scanner HP  Sca Jet  3400 C          1
45.          Wеb камера Philips  PC UC  72  ОК          2

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.