Школски одбор

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Школски одбор је орган управљања у школи. Школски одбор сачињавају 9 чланова:

-3 наставника школе

-3 родитеља

-3 представника локалне самоуправе

 

У овој школској години Школски одбор је одржао четрнаест седница на којима су анализирани и усвојени Извештај о раду школе у шк. 2013/14. год. и Годиши план рада за шк. 2014/15. год. Школски одбор је редовно анализирао успех ученика, реализацију наставе, план извођења и реализације екскурзија, кадровска питања, финансијска питања, јавне набавке и друга питања везана за рад школе.

На основу Решења о именовању Школског одбора бр. 020-41 од 27.05.2014.донето од СО Алексинац на основу којег су у састав Школског одбора именовани:

Чланови Школског одбора Алексиначке гимназије:

 1. Представници запослених
 • Цветковић Вукосава, проф. географије
 • Радуловић Славољуб, проф. физике
 • Петровић Радмила, проф.латинског језика
 1. Представници родитеља
 • Милојковић Ана
 • Петрић Татјана
 • Павловић Мирослав
 1. Представници локалне самоуправе
 • Димитријевић Валентина
 • Цветићанин-Радоман Маја
 • Стојадиновић Вадимир

У току шк.2014/15 год. Димитријевић Валентину, представника локалне самоуправе заменила је Тончић Јасмина, а Јасмину Тончић касније Петковић Александра.

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.