Јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Број 3/2020

НАБАВКА УСЛУГА  

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 3. И 4. РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 26.02.2020.год. У 10.00 ЧАСОВА

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 26.02.2020.год. У 10.30 ЧАСОВА

Конкурсна документација 2020-21

Позив за подношење понуде екскурзија 2020

 

 

 

Број 1/2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 10.02.2020. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 10.02.2020.ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

konkursna dokumentacija gasno ulje 2020

Позив за подношење понуда лож уље 2020

 

 

 

ОДЛУКА ЗА НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Odluka -gasno ulje 2019

 

Број 4/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

НАБАВКА ДОБАРА

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 17.06.2019. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 17.06.2019.  ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

Poziv -gasno ulje

konkursna dokumentacija gasno ulje 2019

 

 

Број 3/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА УСЛУГА

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. 3. И 4. РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 19.02.2019.год. У 10.00 ЧАСОВА
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 19.02.2019.год. У 10.30 ЧАСОВА

Konkursna документација 2019

позив за подношење понуде екскурзија 2019

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. 3. И 4. РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

Одговор на питања

Odgovor 2

 

 

 

Број 2/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА  ДОБРА-  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБЈАВЉЕНИ СУ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА ДАНА

05.02.2019. ГОДИНЕ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 13.02.2019. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 13.02.2019. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

konkursna dokumentaciја električna energija 2019

позив за подношење понуде ел енергија

 

 

 

 

Број 1/2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА   

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 12.02.2019. У 11.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 12.02.2019. У 11.30 ЧАСОВА

Konkursna dokum.ugostiteljske usluge

позив за подношење понуде угоститељске услуге

 

 

 

Број 5/2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКА РАДОВА НА ЗАМЕНИ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ 6. ФАЗА

Јул   2018

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 23.07.2018. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 23.07.2018. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

kонкурсна документација столарија 2018 јул 6 фаза

Позив за подношење понуде

 

 

 

 

Број 4/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Број 4/2018 

НАБАВКА  ДОБРА-  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 02.03.2018. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 02.03.2018.ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

Конкурсна документација 2018

позив за подношење понуде ел енергија

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су угоститељске услуге- хотелског смештаја учесника на Међународној конференцији о настави физике у средњим школама (даље: Конференција), која се у организацији Наручиоца одржава од  09.03. до  11.03.2018. године у Алексинцу.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 27.02.2018. ГОДИНЕ У 11:00 ЧАСОВА

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 27.02.2018 ГОДИНЕ У 11:30 ЧАСОВА

позив за подношење понуде угоститељске услуге

 

 

 

Број 2/2018 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

НАБАВКА ДОБАРА 

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ 

konkursna dokumentacija gasno ulje 2018

Poziv za podnošenje ponuda -Lož ulje 2018

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 08.03.2018. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 08.03.2018 ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

Број 1/2018  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА УСЛУГА

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2. 3. И 4. РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

Konkursna 2018 јан

позив за подношење понуде екскурзија 2018

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 08.02.2018.год. У 10.00 ЧАСОВА

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 08.02.2018.год. У 10.30 ЧАСОВА

 

 

 

Број 6/2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovra 6-2017

Број 6/2017

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА РАДОВА НА ЗАМЕНИ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕСВЕТЛАРНИЦИ И ПРОЗОРИ- 5. ФАЗА

Konkursna dokumentacija stolarija 2017 NOVEMBAR

Poziv za podnošenje ponuda 6-2017

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 10.11.2017. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 10.11.2017. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

Број 5/2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o dodeli ugovora 5-2017

Број 5/2017

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГАСНОГ УЉА

БР. НАБАВКЕ  5/2017

Odluka o izmeni konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija prečišćen tekst

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 15.09.2017. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 15.09.2017. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

 

Број 5/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

НАБАВКА ДОБАРА 

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

konkursna dokumentacija gasno ulje 2017

Poziv za podnošenje ponuda-gasno ulje

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 15.09.2017. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 15.09.2017. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

Број 4/2017

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 4/2017

Odluka o dodeli ugovora

Број 4/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА РАДОВА НА ЗАМЕНИ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ 4. ФАЗА

Konkursna dokumentacija stolarija 2017

Poziv za podnosenje ponude

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 14.07.2017. У 10:00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 14.07.2017. У 10:30 ЧАСОВА 

 

 

 

Број 2/2017

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр. 2/2017

Odluka o dodeli ugovora ekskurzija

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Obavestenje о оbustavi PostupkaJavne Nabavke ekskurzija 2017 partija 1

 

 

Број 3/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА

Poziv za podnosenje ponude-ugostiteljske usluge

Konkursna dokumentacija 2017

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 22.02.2017. У 11.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 22.02.2017. У 11.30 ЧАСОВА

 

 

 

Број 2/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

НАБАВКА УСЛУГА 

ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 2., 3. И 4. РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ

Poziv za podnosenje ponude ekskurzija

Konkursna dokumentacija

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 15.03.2017. У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 15.03.2017. У 10.30 ЧАСОВА

 

 

Број 1/2017

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

НАБАВКА  ДОБРА-  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Poziv za podnosenje ponude el energija

Konkursna dokumentaciја električna energija 2017

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 08.02.2017. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 08.02.2017. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

 

Број 8/2016 

НАБАВКА  ДОБРА-  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

konkursna-dokumentacija-elektricna-energija

poziv-za-podnosenje-dokumentacije-el-energija

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 15.12.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 15.12.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

 

Број 7/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

НАБАВКА РАДОВА НА ЗАМЕНИ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ 3.ФАЗА

konkursna-dokumentacija-stolarija

poziv za podnosenje ponude-radovi2016

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 07.11.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 07.11.2016.  ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 6/2016

obavestenjeozakljucenomugovoru

 

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 5/2016
  1. ПАРТИЈА: НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
  2. ПАРТИЈА: НАБАВКА ПРОЈЕКТОРА

obavestenjeozakljucenomugovoru-part-1

obavestenjeozakljucenomugovoru-part-2

odluka-o-dodeli-ugovora-racunari-2016

 

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 4/2016

obavestenjeozakljucenomugovoru

odluka-o-dodeli-ugovora-gasno-ulje-2016

 

 

Број 6/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ- МОЛЕРСКО- БОЈАДЕРСКИ РАДОВИ

konkursna-dokumentacija-tekuce-odrzavanje-2016

pozivzapodnosenjeponude-tekuce-odrzavanje-2016

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 11.10.2016. ГОДИНЕ У 12.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 11.10.2016. ГОДИНЕ У 12.30 ЧАСОВА

 

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 4/2016

Уговор о продаји 55.000 литара гасног уља екстра лаког евро ЕЛ за потребе грејања школског објекта Алексиначке гимназије у 2016. години, додељује се понуђачу МИЛЕТИЋ ПЕТРОЛ ДОО ШАЛУДОВАЦ, за понуђену цену од  4.962.100,00 динара без ПДВ-а односно 5.954.520,00 динара са ПДВ-ом (јединична цена 90,22 динара без ПДВ-а),  на основу понуде бр. бр. 1/788/2016 од 20.09.2016. године, која је код Наручиоца примљена под бројем 416 дана 22.09.2016. год,  .

odluka-o-dodeli-ugovora-gasno-ulje-2016

Број 5/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

  1. ПАРТИЈА: НАБАВКА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ
  2. ПАРТИЈА: НАБАВКА ПРОЈЕКТОРА

 konkursna-dokumentacija-racunarska-oprema-2016

pozivzapodnosenjeponude-racunari-i-projektori

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 03.10.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 03.10.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

odgovor-na-pitanje-2

Број 4/2016 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗA ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

НАБАВКА ДОБАРА 

НАБАВКА ГАСНОГ УЉА ЕКСТРА ЛАКОГ ЕВРО ЕЛ

Konkursna dokumentacija gasno ulje 2016

PozivZaPodnosenjePonude gasno ulje 2016

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 19.09.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 19.09.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

Одговори на питања

Odgovor na pitanje 1

Конкурсна документација пречишћен текст

konkursna-dokumentacija-gasno-ulje-2016-preciscen-tekst

Измене конкурсне документације

izmene-konkursne-dokumentacije-14092016

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-prijava

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 22.09.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 22.09.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ број 2 О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

obavestenjeoproduzenjuroka-gasno-ulje-2016

Измене конкурсне документације број 2

izmene-konkursne-dokumentacije-15092016

Конкурсна документација пречишћен текст број 2

konkursna-dokumentacija-preciscen-tekst-15092016

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 23.09.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 23.09.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

 

 

Број 3/2016

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ- МОЛЕРСКО- БОЈАДЕРСКИ РАДОВИ

Konkursna dokumentacija tekuće održavanje2016

PozivZaPodnosenjePonude tekuće održavanje 2016

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 15.08.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 15.08.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

Odluka o dodeli ugovora tekuće održavanje 2016

 

 

Број 2/2016

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА

ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА ББ, АЛЕКСИНАЦ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Број 2/2016 

  1. ПАРТИЈА: НАБАВКА РАДОВА НА ЗАМЕНИ СПОЉНЕ СТОЛАРИЈЕ 2.ФАЗА
  2. ПАРТИЈА: ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ- МОЛЕРСКО- БОЈАДЕРСКИ РАДОВИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОБЈАВЉЕНИ СУ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА ДАНА 20.06.2016. ГОДИНЕ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 07.07.2016. ГОДИНЕ У 10.00 ЧАСОВА 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 07.07.2016. ГОДИНЕ У 10.30 ЧАСОВА

 

KonkursnaDokumentaciјаStolarija 2016

 

PozivZaPodnosenjePonude radovi2016

 Odgovori na neka pitanja

odgovor na pitanje br 2 30062016

odgovor na pitanje br1 29062016

Izmenjena konkursna dokumentacija

konkursna dokumentaciја stolarija 2016 izmenjena 30062016

 

Odgovori na neka pitanja

Odgovor na pitanje br.3

Produžen rok za podnošenje Ponuda- Prijava

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

 

 

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.