Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

UncategorizedComments Off on Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину
Поштовани,
прослеђујемо вам обавештење МПНТР-а у наставку мејла као и допис у прилогу. Потребно је да се упознате са дописом и о електронској платформи одмах обавестите наставнике Ваше школе о јер обуке почињу у петак, 20.03.2020.С поштовањем,
ШУ Ниш
 
 

ПРЕДМЕТ: Microsoft Teams – платформа за наставу на даљину

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 601 -00-9/ 2020-01 од 16.03. обавештавамо Вас да је у припреми платформа Microsoft Т eams прилагођена за учење на даљину (са осталим услугама Microsoft Office 365 ) коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставља и администрира у сарадњи са компанијом Microsoft . Платформа се успоставља за потребе школа и погодна је за израду образовних материјала и учење на даљину. Напомињемо да је компанија Microsoft учинила платформу бесплатном за све школе у Републици Србији, како у току кризног периода, тако и касније.

У наредних неколико дана Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће свим школама доставити довољан број приступних налога, тако да сви наставници и ученици могу да користе ову платформу за удаљено извољење наставе. Налози ће бити достављени путем мејла који је школа у информационом систему Доситеј определила за комуникацију са Министарством, након чега ће одговорне особе у школама дистрибуирати налоге наставницима и ученицима (ученицима ће се анонимизирани налози достављати посредством разредног старешине и родитеља).

Како би се наставницима олакшало коришћење поменуте платформе, поред упутстава која су доступна на адреси https://rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php , припремљене су и одговарајуће онлајн обуке за наставнике. Предвиђено је да онлајн обуке почну од петка 20.3.2020. године и намењене су првенствено наставницима. Распоред обука за март 2020. је дат у наставку, заједно са кратким упутством за приступ обукама. У припреми су и видео упутства за рад са платформом, која ће у наредних дан-два постати доступна на истој адреси на којој су већ доступна текстуална упутства.

Напомињемо да је платформа изузетно погодна за припрему дигиталних садржаја, за интерактивну онлајн наставу, размену садржаја, постављање задатака и прикупљање решења и одговора. Платформа омогућава коришћење веб апликација Word, Excel, OneNote, Outlook, Teams , као и других апликација доступних у пакеду MS Office 365 .

У складу са наведеним, неопходно је да информацију о обукама за коришћење платформе што пре проследите свим наставницима у Вашој школи, те да у наредних неколико дана очекујете поруку ( e-mail) са параметрима за приступ платформи за све наставнике и ученике у Вашој школи.

Срдачно,

Сектор за дигитализацију у просвети и науци

 

 

Распоред обука на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (фокус на Teams платформу прилагођену учењу на даљину)

 

Преноси предавања су јавни, а за приступ је потребно инсталирати Teams апликацију доступну на овој вези, и покренути линк из прозора интернет прегледача.

 

Word документ о распореду радионица:

raspored radionica

Comments are closed.

© 2015 Sofarider Inc. All rights reserved. WordPress theme by Dameer DJ.